Ο μοναδικός ελληνικός όμιλος επιχειρήσεων στο τομέα των αλιευμάτων.