Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ισολογισμούς της Sea world Α.Ε.Β.Ε. σε μορφή pdf.

Ισολογισμός 2022

Ισολογισμός 2021

Ισολογισμός 2020

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2016