Ο Θαλάσσιος κόσμος είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία. Η μακρόχρονη εμπειρία στην επεξεργασία, την τυποποίηση και εμπορία αλιευμάτων την καθιστά συνώνυμο της υψηλής ποιότητας και ένα από τα πλέον ισχυρά ελληνικά ονόματα στον τομέα της.