Το εργοστάσιο εξειδικεύεται και χρησιμοποιεί υψηλή τεχνογνωσία και τεχνολογία για την επεξεργασία και τυποποίηση των αλιευμάτων, συνεργαζόμενο με διεθνείς εμπορικούς οίκους στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας αλιευμάτων, με συνέπεια να επενδύει διαρκώς στο εκσυγχρονισμό των νέων δεδομένων της μονάδας του.

Το εργοστάσιο είναι πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) για την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας ISO 22000:2005 στην επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και διανομή κατεψυγμένων αλιευμάτων