Το εργοστάσιο εξειδικεύεται και χρησιμοποιεί υψηλή τεχνογνωσία και τεχνολογία για την επεξεργασία και τυποποίηση των αλιευμάτων, συνεργαζόμενο με διεθνείς εμπορικούς οίκους στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας αλιευμάτων, με συνέπεια να επενδύει διαρκώς στο εκσυγχρονισμό των νέων δεδομένων της μονάδας του.

Το εργοστάσιο είναι πιστοποιημένο από την QSCert για την συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου FSSC 22000 (Food Safety System Certification), σχήματος πιστοποίησης για συστήματα ασφάλειας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του ISO 22000.