Λίστα με το δίκτυο καταστημάτων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα