• Καλώς ήρθατε στον αλάσσιο κόσμο

  Είμαστε μία Ελληνική εταιρία με 25 χρόνια εμπειρίας στην επεξεργασία και την τυποποίηση αλιευμάτων. Κατέχουμε ηγετική θέση στο χώρο της εμπορίας αλιευμάτων και θαλασσινών γευμάτων μέσα από τα εξειδικευμένα καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα.Περισσότερα
 • 1

HORECA

Επιλέγουμε τις καλύτερες Α' ύλες από όλο τον κόσμο, τις επεξεργαζόμαστε, δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και τους τροφοδοτούμε με υψηλής ποιότητας προϊόντα που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Ποιότητα

Η μακροχρόνια εμπειρία μας, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό του εργοστασίου, μας καθιστά ικανούς να επεξεργαζόμαστε τις Α’ ύλες διατηρώντας αναλλοίωτα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους και τη διατροφική τους αξία και να επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη γεύση και υφή των προϊόντων.

Καινοτομία

Αναπτύσσουμε διαρκώς νέες καινοτόμες μεθόδους επεξεργασίας, νέα καινοτόμα προϊόντα, και δημιουργούμε κατηγορίες προϊόντων ώστε να προσφέρουμε συνεχώς λύσεις στην καθημερινότητα των συνεργατών μας και των πελάτων τους.

Σεβασμός

Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας και εγγυόμαστε την συνέπεια στην ποιότητα και την αδιάκοπη τροφοδοσία. Δεσμευόμαστε σε αυτό και δρούμε πάντα με σεβασμό στα επαγγελματικά πρότυπα.

Εκπαίδευση

Η γνώση είναι δύναμη. Αυτή τη δύναμη πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να τη μεταφέρουμε στους συνεργάτες μας και αυτοί με τη σειρά τους στο τελικό σημείο, ώστε τα προϊόντα μας να αξιοποιούνται και να αναδεικνύονται στο μέγιστο βαθμό.

Ανάπτυξη

Στοχεύουμε κάθε μέρα και υψηλότερα. Η αδιάκοπη ανάπτυξη της εταιρίας είναι από τις βασικές μας αρχές. Υποστηρίζουμε διαρκώς τους συνεργάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους και τις φιλοδοξίες τους και να εδραιωθούν στην αγορά. Η ανάπτυξη του Θαλάσσιου κόσμου είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης των συνεργατών του.

HORECA

Επιλέγουμε τις καλύτερες Α' ύλες από όλο τον κόσμο, τις επεξεργαζόμαστε, δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και τους τροφοδοτούμε με υψηλής ποιότητας προϊόντα που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Χταπόδια

 • Χταπόδια Μαρόκου
 • Χταπόδια Μαρόκου πλοκάμι
 • Χταπόδια Μαρόκου πλοκάμι βρασμένο
 • Χταπόδια Μαρόκου - OSTRAMAR
 • Χταπόδια Μαρόκου πλοκάμι - OSTRAMAR
 • Χταπόδια Μαυριτανίας
 • Χταπόδια Ινδο-Ειρηνικού - A' ποιότητα
 • Χταπόδια Ινδο-Ειρηνικού πλοκάμι - A' ποιότητα

Καλαμάρια

 • Καλαμάρια Νοτίου Αφρικής
 • Καλαμάρια Νοτίου Αφρικής τυλιχτά - ARROW
 • Καλαμάρια FORMOSA
 • Καλαμάρια Παταγονίας

Θράψαλα

 • Θράψαλα Νέας Ζηλανδίας ολόκληρα
 • Θράψαλα Νέας Ζηλανδίας καθαρισμένα
 • Θράψαλα Νέας Ζηλανδίας απεντερωμένα
 • Θράψαλα Νέας Ζηλανδίας ολόκληρα τυλιχτά - ARROW
 • Θράψαλα Νέας Ζηλανδίας απεντερωμένα τυλιχτά - ARROW
 • Θράψαλα Ειρηνικού
 • Δαχτυλίδια θραψάλου
 • Θράψαλο πλοκάμι
sea world

Ο μοναδικός ελληνικός όμιλος επιχειρήσεων στο τομέα των αλιευμάτων.

Ενημέρωση περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής (C.C.T.V.)

Η παρούσα γνωστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία «SEA WORLD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» και τον δ.τ. «SEA WORLD A.E.B.E.» σκοπό έχει να σας ενημερώσει σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής (C.C.T.V.) κατά τη διάρκεια της παρουσίας σας εντός των εγκαταστάσεων της.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «SEA WORLD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» και τον δ.τ. «SEA WORLD A.E.B.E.» η οποία εδρεύει στο Δ. Καρδίτσας, επί του 3ου χλμ Ε.Ο. Καρδίτσας-Τρικάλων, έχει Α.Φ.Μ. 094347658 και εκπροσωπείται κατά το νόμο, τηλ. 2441071570.

Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας

Με γνώμονα τον μη υπέρμετρο περιορισμό της ιδιωτικότητας και εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατευθύνσεις και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιούμε σύστημα κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής προς το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών και για την εξυπηρέτηση σκοπών εννόμων συμφερόντων μας υπό την ιδιότητά μας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Ανάλυση έννομων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται ανά περίπτωση στην προστασία:

 • της ασφάλειας, της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων μας και των ευρισκόμενων σε χώρους μας τρίτων από παράνομες πράξεις,
 • των περιουσιακών στοιχείων και αγαθών από παράνομες πράξεις (ενδεικτικά κλοπές, δολιοφθορές, διασφάλιση παραγωγικής διαδικασίας),
 • στην επίλυση τυχόν διαφορών, ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών κατά τους όρους και προβλέψεις του νόμου.

Έχουμε εγκαταστήσει σύστημα οπτικής καταγραφής, το οποίο επεξεργάζεται μόνο δεδομένα εικόνας και όχι ήχου, με κάμερες σε σημεία στα οποία έχουμε αξιολογήσει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων (είσοδο-έξοδο, αποθήκες, χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, γραμμή παραγωγής, χώρους στάθμευσης). Ρητά διευκρινίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τα συλλεγόμενα εντός των χώρων εργασίας και παραγωγής δεδομένα για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων μας.

Αποδέκτες

Στα δεδομένα του κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής πρόσβαση έχουν αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα μέλη του Προσωπικού, τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου.

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας προς τρίτους, με εξαίρεση:

 • προς τις αρμόδιες Αρχές σε εκτέλεση υποχρέωσής μας εκ του Νόμου,
 • προς τους έχοντες έννομο, ρητά προσδιοριζόμενο και πραγματικό έννομο συμφέρον π.χ. το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα του κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής με εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου επέρχεται αυτόματη διαγραφή τους.

Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστωθεί αναγκαιότητα να τηρηθεί απόσπασμα του οπτικού υλικού, λόγω π.χ. κάποιου περιστατικού, παράνομης πράξης κ.λπ., τηρούμε αυτό για ανώτατο διάστημα ενός (1) επιπλέον μήνα προς το σκοπό της διερεύνησης και υπεράσπισης των εννόμων συμφερόντων μας (π.χ. έναρξη νομικών ενεργειών, επίλυση τυχόν διαφορών), και στην περίπτωση που το περιστατικό αφορά τρίτον, τηρούμε το σχετικό απόσπασμα για ανώτατο διάστημα τριών (3) επιπλέον μηνών.

Δικαιώματα

Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω του κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ή στο τηλ. 2441071570 (εσωτ. 304), ή να καταθέσετε οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως στην έδρα της εταιρίας. Προκειμένου να εξετάσουμε οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με δεδομένα εικόνας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε το σημείο και το χρόνο που βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να προβούμε στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε.

Επισημαίνεται ότι η ενάσκηση του δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Γ.Κ.Π.Δ.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν πραγματοποιείται κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, www.dpa.gr).

Υποκατηγορίες

Λίστα με το δίκτυο καταστημάτων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα

Τελευταία νέα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9